Przewodniczący Sekcji "JELEC'' informuje, że w dniu 08.02.2018 r. o godz 14:30 - pierwszy termin lub 15:00 - drugi termin w siedzibie Koła PZW Wrocław-Fabryczna przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 Dom Wędkarza (I piętro pok. 5) odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Sekcji "JELEC". Zapraszamy wszystkich członków Sekcji "Jelec. Porządek spotkania:

  • Sprawdzenie listy obecności
  • Odczytanie sprawozdania za rok 2017
  • Zmiany we władzach sekcji
  • Dyskusja